Alleluia, alleluia! - Ta là sự sáng thế gian, ai theo ta sẽ đuơc ánh sáng ban sự sống. - Alleluias

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 02/2023

Thứ năm - 26/01/2023 00:34
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 02/2023
01.02           Thứ Tư. Dt 12,4-7.11-15; Mc 6,1-6.

02.02           Thứ Năm đầu tháng. DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH
                   (LỄ NẾN). Lễ kính. NGÀY QUỐC TẾ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN.
                    Ml 3,1-4 (Dt 2,14-18); Lc 2,22-40 (Lc 2,22-32).
         
03.02           Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Blasiô, giám mục, tử đạo (Đ).
                   Thánh Ansgariô, giám mục (Tr). Dt 13,1-8; Mc 6,14-29.

04.02           Thứ Bảy đầu tháng. Dt 13,15-17.20-21; Mc 6,30-34.

05.02           CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I.
                   Is 58,7-10; 1Cr 2,1-5; Mt 5,13-16.
                    (Không cử hành lễ thánh Agatha, trinh nữ, tử đạo)

06.02           Thứ Hai. Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo. Lễ nhớ.
                   St 1,1-19; Mc 6,53-56.

07.02           Thứ Ba. St 1,20―2,4a; Mc 7,1-13

08.02           Thứ Tư. Thánh Giêrônimô Êmilianô (Tr).
                   Thánh Jôsephina Bakhita, trinh nữ (Tr).
                    St 2,4b-9.15-17; Mc 7,14-23.

09.02           Thứ Năm. St 2,18-25; Mc 7,24-30.

10.02           Thứ Sáu. Thánh Scholastica, trinh nữ. Lễ nhớ.
                   St 3,1-8; Mc 7,31-37.

11.02           Thứ Bảy. Đức Mẹ Lộ Đức (Tr). St 3,9-24; Mc 8,1-10 (hay lễ về Đức Mẹ:
                    Is 66,10-14c; Ga 2,1-11). NGÀY QUỐC TẾ BỆNH NHÂN.

12.02           CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II.
                    Hc 15,16-21; 1Cr 2,6-10; Mt 5,17-37 (Mt 5,20-22a.27-28.33-34a.37).

13.02           Thứ Hai. St 4,1-15.25; Mc 8,11-13.

14.02           Thứ Ba. Thánh Cyrillô, đan sĩ và thánh Mêthôđiô, giám mục. Lễ nhớ.
                    St 6,5-8; 7,1-5.10; Mc 8,14-21.

15.02           Thứ Tư. St 8,6-13.20-22; Mc 8,22-26.

16.02           Thứ Năm. St 9,1-13; Mc 8,27-33.

17.02           Thứ Sáu. Bảy thánh lập dòng Tôi Tớ Đức Trinh Nữ Maria (Tr).
                    St 11,1-9; Mc 8,34-9,1.

18.02           Thứ Bảy. Dt 11,1-7; Mc 9,2-13.

19.02           CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III.
                   Lv 19,1-2.17-18; 1Cr 3,16-23; Mt 5,38-48.

20.02           Thứ Hai. Hc 1,1-10; Mc 9,14-29.

21.02           Thứ Ba. Thánh Phêrô Đamianô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh.
                   Hc 2,1-11; Mc 9,30-37.
 
MÙA CHAY
22.02          Thứ Tư. LỄ TRO. Giữ chay và kiêng thịt. Thánh vịnh tuần IV.
                   Ge 2,12-18; 2Cr 5,20―6,2; Mt 6,1-6.16-18.

                  (Không cử hành lễ lập Tông Tòa thánh Phêrô)


LƯU Ý :
* Về luật giữ chay và kiêng thịt
a. Giáo Luật, điều 1251 dạy: “Thứ Tư lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh phải giữ chay và kiêng thịt.”
b. Tuổi giữ chay, theo Giáo Luật, điều 1252: “Mọi người từ tuổi thành niên cho đến khi bắt đầu 60 tuổi thì phải giữ chay”,
    và điều 97 khoản 1 quy định: “Ai đã đến 18 tuổi trọn thì là thành niên.”

c. Luật kiêng thịt “buộc những người từ 14 tuổi trọn” (Giáo Luật, điều 1252).
* Về việc làm phép và xức tro
a. Tro làm phép hôm nay được đốt từ những lá đã được làm phép năm trước.
b. Trong thánh lễ, sau bài Tin Mừng và bài giảng thì làm phép và xức tro. Vì vậy bỏ phần sám hối đầu lễ.
c. Cũng có thể làm phép và xức tro ngoài thánh lễ.
    Trong trường hợp này, nếu tiện thì cử hành Phụng vụ Lời Chúa, gồm ca nhập lễ, lời nguyện,
     các bài đọc với các bài ca như trong thánh lễ.
    Tiếp đến là bài giảng rồi làm phép và xức tro.
    Nghi thức kết thúc bằng lời nguyện cho mọi người, tức lời nguyện các tín hữu.

d. Ở Việt Nam, Tòa Thánh cho phép chủ tế được dùng những người không có chức thánh giúp xức tro.

23.02           Thứ Năm sau lễ Tro. Thánh Pôlicarpô, giám mục, tử đạo.
                   Đnl 30,15-20; Lc 9,22-25.

24.02           Thứ Sáu sau lễ Tro. Is 58,1-9a; Mt 9,14-15.

25                Thứ Bảy sau lễ Tro. Is 58,9b-14; Lc 5,27-32.

26.02           CHÚA NHẬT I MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần I.
                   St 2,7-9; 3,1-7; Rm 5,12-19 (Rm 5,12.17-19); Mt 4,1-11.

27.02           Thứ Hai. Thánh Grêgôriô Narek, đan sĩ, tiến sĩ Hội Thánh.
                    Lv 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46.

28.02           Thứ Ba. Is 55,10-11; Mt 6,7-15.
 

Nguồn tin: GXTM

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây