Alleluia, alleluia! - Ta là sự sáng thế gian, ai theo ta sẽ đuơc ánh sáng ban sự sống. - Alleluias

LICH PHUNG VỤ THÁNG 02/2022

Thứ ba - 25/01/2022 17:58
LICH PHUNG VỤ THÁNG 02/2022
01.02
 
  DL                      
01.01   
ÂL        
 
Thứ Ba.2Sm 18,9-10.14b.24-25a.30-19,3;Mc 5,21-43.
MỒNG MỘT TẾT NHÂM DẦN. 
CẦU BÌNH AN NĂM MỚI.

Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 374).
Lễ Giao Thừa: Ds 6,22-27; 1Tx 5,16-26.28; Mt 5,1-10.
Lễ Tân Niên: St 1,14-18 (hay Is 65,17-21); Pl 4,4-8; Mt 6,25-34 (hay Mt 5,43-48 hay Ga 14,23-27).
 
02 02  
Thứ Tư. DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH 
(LỄ NẾN).
 Lễ kính.
NGÀY QUỐC TẾ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN.
Ml 3,1-4 (
hay Dt 2,14-18); Lc 2,22-40.
MỒNG HAI TẾT. 
KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ.
Có thể cử hành lễ ngoại lịch
(IM 374).Hc 44,1.10-15; Ep 6,1-4.18-23; Mt 15,1-6.
 
03 03  
Thứ Năm đầu tháng.Thánh Blasiô, giám mục, tử đạo (Đ).Thánh Ansgariô, giám mục (Tr).
1V 2,1-4.10-12; Mc 6,7-13.
MỒNG BA TẾT. 
THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM (Tr)
.
Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 374):St 2,4b-9.15; Cv 20,32-35; Mt 25,14-30.
 
04 04  
Thứ Sáu đầu tháng.Hc 47,2-11; Mc 6,14-29.
 


05


05
 
Thứ Bảy đầu tháng.Thánh Agatha, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.1V 3,4-13; Mc 6,30-34.
06 06  
CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN
Thánh vịnh tuần I.Is 6,1-2a. 3-8; 1Cr 15,1-11 (hay 1Cr 15,3-8.11); Lc 5,1-11(Không cử hành lễ thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo).
07 07  
Thứ Hai.1V 8,1-7.9-13;Mc 6,53-56.
 
08 08  
Thứ Ba. Thánh Giêrônimô Êmilianô (Tr). Thánh Jôsêphina Bakhita, trinh nữ (Tr).1V 8,22-23.27-30;Mc 7,1-13
 
09 09  
Thứ Tư.1V 10,1-10; Mc 7,14-23.
10 10   Thứ Năm. Thánh Scholastica, trinh nữ. Lễ nhớ.1V 11,4-13;Mc 7,24-30.
11 11  
Thứ Sáu. Đức Mẹ Lộ Đức (Tr).
1V 11,29-32; 12,19;Mc 7,31-37(hay lễ về Đức Mẹ: Is 66,10-14c; Ga 2,1-11). 
NGÀY QUỐC TẾ BỆNH NHÂN.

 
12 12  
Thứ Bảy.1V 12,26-32; 13,33-34;Mc 8,1-10.
 
13 13  
CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN.
 Thánh vịnh tuần II.
Gr 17,5-8; 1Cr 15,12.16-20; Lc 6,17.20-26.
14 14  
Thứ Hai. Thánh Cyrillô, đan sĩ và thánh Mêthôđiô, giám mục. Lễ nhớ.Gc 1,1-11; Mc 8,11-13.
15 15  
Thứ Ba. Gc 1,12-18;Mc 8,14-21.
 
16 16  
Thứ Tư. Gc 1,19-27; Mc 8,22-26.
 
17 17  
Thứ Năm.Bảy thánh lập dòng Tôi Tớ Đức Trinh Nữ Maria (Tr). Gc 2,1-9;Mc 8,27-33.
 
18 18   Thứ  Sáu.Gc 2,14-24.26;Mc 8,349,1.
 
19 19  
Thứ  Bảy.Gc 3,1-10;Mc 9,2-13.
 
20 20  
CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN. 
Thánh vịnh tuần III.1Sm 26,2.7-9.12-13.22-23; 1Cr 15,45-49; Lc 6,27-38.
21 21  
Thứ Hai.Thánh Phêrô Đamianô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh.Gc 3,13-18;Mc 9,14-29.
 
22 22   Thứ Ba. LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ.Lễ kính.
1Pr 5,1-4 ; Mt 16,13-19.
 
23 23   Thứ  Tư. Thánh Pôlicarpô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.
Gc 4,13-17;Mc 9,38-40.
24 24  
Thứ  Năm.Gc 5,1-6;Mc 9,41-50.
 
25 25  
Thứ Sáu.Gc 5,9-12;Mc 10,1-12.
 
26 26   Thứ  Bảy. Gc 5,13-20;Mc 10,13-16.
27 27  
CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN
Thánh vịnh tuần IV.
Hc 27,4-7; 1Cr 15,54-58; Lc 6,39-45
 
28 28  
Thứ Hai. 1Pr 1,3-9; Mc 10,17-27.

Nguồn tin: gpxl

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây