Alleluia, alleluia! - Ta là sự sáng thế gian, ai theo ta sẽ đuơc ánh sáng ban sự sống. - Alleluias

LICH PHỤNG VỤ THÁNG 07/2024

Thứ năm - 13/06/2024 00:15
LICH PHỤNG VỤ THÁNG 07/2024
THÁNG BẢY

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA
Cầu cho mục vụ bệnh nhân
Xin cho bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân mang lại cho những người lãnh nhận bí tích này cũng như thân nhân của họ, sức mạnh của Chúa, để trước mặt mọi người, họ càng ngày càng trở nên dấu chỉ hữu hình của lòng thương xót và niềm hy vọng.

01.7             Thứ Hai. Am 2,6-10.13-16; Mt 8,18-22.
02.7             Thứ Ba. Am 3,1-8; 4,11-12; Mt 8,23-27.
03.7             Thứ Tư. THÁNH TÔMA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
                   Ep 2,19-22; Ga 20, 24-29.
04.7             Thứ Năm đầu tháng. Thánh nữ Êlisabeth Bồ Đào Nha (Tr).
                   Am 7,10-17; Mt 9,1-8.
05.7             Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Antôn Maria Zaccaria, linh mục (Tr).
                   Am 8,4-6.9-12; Mt 9,9-13.
06.7             Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Maria Gôretti, trinh nữ, tử đạo (Đ).
                    Am 9,11-15; Mt 9,14-17.
07.7             CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II.
                   Ed 2,2-5; 2Cr 12,7-10; Mc 6,1-6.
                    GIÁO XỨ THÁNH MINH MỪNG LỄ CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG

08.7             Thứ Hai. Hs 2,16.17b-18.21-22; Mt 9,18-26.
09.7             Thứ Ba. Thánh Augustinô Zhao Rong, linh mục và các bạn, tử đạo (Đ).
                   Hs 8,4-7.11-13; Mt 9,32-38.
10.7             Thứ Tư. Hs 10,1-3.7-8.12; Mt 10,1-7.
11.7             Thứ Năm. Thánh Bênêđictô, viện phụ. Lễ nhớ.
                   Hs 11,1.3-4.5c.8ac-9; Mt 10,7-15.
12.7             Thứ Sáu. Hs 14,2-10; Mt 10,16-23.
13.7             Thứ Bảy. Thánh Henricô (Tr). Is 6,1-8; Mt 10,24-33.
14.7             CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III.
                   Am 7,12-15; Ep 1,3-14 (Ep 1,3-10a); Mc 6,7-13.
                   (Không cử hành lễ thánh Camillô Lellis, linh mục).
15.7             Thứ Hai. Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
                   Is 1,10-17; Mt 10,34-11,1.
16.7             Thứ Ba. Đức Mẹ núi Carmêlô (Tr). Is 7,1-9; Mt 11,20-24
                   (hay lễ về Đức Mẹ: Dcr 2,14-17; Mt 12,46-50).
17.7             Thứ Tư. Is 10,5-7.13-16; Mt 11,25-27.
18.7             Thứ Năm. Is 26,7-9.12.16-19; Mt 11,28-30.
19.7             Thứ Sáu. Thánh Laurensô Brinđisi, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
                   Is 38,1-6.21-22.7-8; Mt 12,1-8.
20.7             Thứ Bảy. Thánh Apôllinarê, giám mục, tử đạo (Đ).
                   Mk 2,1-5; Mt 12,14-21.
21.7             CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV.
                   Gr 23,1-6; Ep 2,13-18; Mc 6,30-34.
                   (Không cử hành lễ thánh Laurensô Brinđisi, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh)
22.7             Thứ Hai. THÁNH MARIA MAGĐALÊNA. Lễ kính.
                    Dc 3,1-4a (2Cr 5,14-17); Ga 20,1-2.11-18.
23.7             Thứ Ba. Thánh Birgitta, nữ tu (Tr).
                   Mk 7,14-15.18-20; Mt 12,46-50.
24.7             Thứ Tư. Thánh Sarbêliô Makhluf, linh mục (Tr).
                   Gr 1,1.4-10; Mt 13,1-9.
25.7             Thứ Năm. THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
                   2Cr 4,7-15 ; Mt 20,20-28.
26.7             Thứ Sáu. Thánh Joachim và thánh Anna, song thân Đức Maria. Lễ nhớ.
                   Gr 3,14-17; Mt 13,18-23
                   THÁNH JOACHIM VÀ ANNA -BỔN MẠNG GIỚI CAO NIÊN

                   (hay lễ về hai thánh: Hc 44,1.10-15; Mt 13,16-17).
                  
27.7             Thứ Bảy. Gr 7,1-11; Mt 13,24-30.
28.7             CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I.
                   2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15.
29.7             Thứ Hai. Các thánh Martha, Maria và Lazarô. Lễ nhớ.
                   1Ga 4,7-16; Ga 11,19-27 (Lc 10,38-42).
30.7             Thứ Ba. Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
                   Gr 14,17-22; Mt 13,36-43.
31.7             Thứ Tư. Thánh Ignatiô Loyôla, linh mục. Lễ nhớ.
                   Gr 15,10.16-21; Mt 13,44-46.

 

Nguồn tin: GXTM

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây