Alleluia, alleluia! - Ta là sự sáng thế gian, ai theo ta sẽ đuơc ánh sáng ban sự sống. - Alleluias

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 03/2023

Thứ năm - 23/02/2023 00:07
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 03/2023
01.3             Thứ Tư. Gn 3,1-10; Lc 11,29-32.

02.3             Thứ Năm đầu tháng. Et 14,1.3-5.12-14 (Vulgata) [Hl
                    4,17k.17lm.17r-t]; Mt 7,7-12.

03.3             Thứ Sáu đầu tháng. Ed 18,21-28; Mt 5,20-26.

04.3             Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Casimirô.
                    Đnl 26,16-19; Mt 5,43-48.

05.3             CHÚA NHẬT II MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần II.
                    St 12,1-4a; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9.

06.3             Thứ Hai. Đn 9,4b-10; Lc 6,36-38.

07.3             Thứ Ba. Thánh nữ Perpêtua và thánh nữ Fêlicita, tử đạo.
                    Is 1,10.16-20; Mt 23,1-12.

08.3             Thứ Tư. Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ.
                    Gr 18,18-20; Mt 20,17-28.

09.3             Thứ Năm. Thánh Phanxica Rôma, nữ tu.
                    Gr 17,5-10; Lc 16,19-31.

10.3             Thứ Sáu. St 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46.

11.3             Thứ Bảy. Mk 7,14-15.18-20; Lc 15,1-3.11-32.

12.3            CHÚA NHẬT III MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần III.
                    Xh 17,3-7; Rm 5,1-2.5-8; Ga 4,5-42 (Ga 4,5-15.19b-26.39a.40-42).

13.3             Thứ Hai. 2V 5,1-15a; Lc 4,24-30.
                    Kỷ niệm ngày Đức Thánh Cha Phanxicô được bầu
                     làm Đấng kế vị thánh Phêrô (2013).

14.3             Thứ Ba. Đn 3,25.34-43; Mt 18,21-35.

15.3             Thứ Tư. Đnl 4,1.5-9; Mt 5,17-19.

16.3             Thứ Năm. Gr 7,23-28; Lc 11,14-23.

17.3             Thứ Sáu. Thánh Patriciô, giám mục.
                    Hs 14,2-10; Mc 12,28b-34.

18.3             Thứ Bảy. Thánh Cyrilô, giám mục Giêrusalem, tiến sĩ Hội Thánh.
                    Hs 6,1-6; Lc 18,9-14.

19.3            CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần IV.
                   Hôm nay có thể dùng phẩm phục màu hồng và được sử dụng
                   phong cầm cũng như các nhạc cụ khác.
                   1Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ep 5,8-14; Ga 9,1-41
                    (Ga 9,1.6-9.13-17.34-38).

20.3             Thứ Hai THÁNH GIUSE
                    BẠN TRĂM NĂM ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ trọng.
                    Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). 2Sm 7,4-5a.12-14a.16;
                    Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a (Lc 2,41-51a).

21.3             Thứ Ba. Ed 47,1-9.12; Ga 5,1-3a.5-16.

22.3             Thứ Tư. Is 49,8-15; Ga 5,17-30.

23.3             Thứ Năm. Thánh Turibiô Môngrôvêjô, giám mục.
                    Xh 32,7-14; Ga 5,31-47.

24.3             Thứ Sáu. Kn 2,1a.12-22; Ga 7,1-2.10.25-30.

25.3            Thứ Bảy. LỄ TRUYỀN TIN. Lễ trọng.
                    Is 7,10-14;8,10; Dt 10,4-10; Lc 1,26-38.

26.3            CHÚA NHẬT V MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần I.
                   Ed 37,12-14; Rm 8,8-11; Ga 11,1-45 (Ga 11,3-7.17.20-27.33b-45).

27.3             Thứ Hai. Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 (Đn 13,41c-62); Ga 8,12-20.

28.3             Thứ Ba. Ds 21,4-9; Ga 8,21-30.

29.3             Thứ Tư. Đn 3,14-20.91-92.95; Ga 8,31-42.

30.3             Thứ Năm. St 17,3-9; Ga 8,51-59.

31.3             Thứ Sáu. Gr 20,10-13; Ga 10,31-42.

 

Nguồn tin: GXTM

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây