Alleluia, alleluia! - Ta là sự sáng thế gian, ai theo ta sẽ đuơc ánh sáng ban sự sống. - Alleluias
Lời Chúa - Thứ Ba Tuần XXVI Mùa Thường Niên Năm A

Lời Chúa - Thứ Ba Tuần XXVI Mùa Thường Niên Năm A  

 •   01/10/2023 08:57:34 PM
 •   Đã xem: 10
Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần XXVI Mùa Thường Niên Năm A

Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần XXVI Mùa Thường Niên Năm A

 •   29/09/2023 10:57:48 PM
 •   Đã xem: 17
Lời Chúa-Thứ Bảy Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm lẻ

Lời Chúa-Thứ Bảy Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm lẻ

 •   28/09/2023 12:32:47 PM
 •   Đã xem: 18
Lời Chúa - Thứ Năm Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm lẻ

Lời Chúa - Thứ Năm Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm lẻ

 •   26/09/2023 10:42:45 PM
 •   Đã xem: 15
Lời Chúa - Thứ Tư Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm lẻ

Lời Chúa - Thứ Tư Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm lẻ

 •   26/09/2023 10:38:56 PM
 •   Đã xem: 10
Cách thức anh em nghe (25.09.2023 – Thứ Hai Tuần 25 TN)

Cách thức anh em nghe (25.09.2023 – Thứ Hai Tuần 25 TN)

 •   26/09/2023 10:36:14 PM
 •   Đã xem: 11
Lời Chúa - Thứ Hai Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm lẻ

Lời Chúa - Thứ Hai Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm lẻ

 •   23/09/2023 11:27:09 AM
 •   Đã xem: 12
Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm A

Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm A

 •   21/09/2023 05:43:19 PM
 •   Đã xem: 13
Lời Chúa - Thứ Năm - Thánh Matthêu

Lời Chúa - Thứ Năm - Thánh Matthêu

 •   20/09/2023 09:51:47 PM
 •   Đã xem: 77
Lời Chúa - Thứ Tư Tuần XXIV Mùa Thường Niên Năm A

Lời Chúa - Thứ Tư Tuần XXIV Mùa Thường Niên Năm A

 •   17/09/2023 09:43:38 PM
 •   Đã xem: 23
Lời Chúa - Thứ Ba Mùa Thường Niên Năm A

Lời Chúa - Thứ Ba Mùa Thường Niên Năm A

 •   17/09/2023 09:40:23 PM
 •   Đã xem: 53
Lời Chúa - Thứ Hai Tuần XXIV Mùa Thường Niên Năm lẻ

Lời Chúa - Thứ Hai Tuần XXIV Mùa Thường Niên Năm lẻ

 •   16/09/2023 11:05:40 AM
 •   Đã xem: 31
Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần XXIV Mùa Thường Niên Năm A

Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần XXIV Mùa Thường Niên Năm A

 •   14/09/2023 11:09:47 PM
 •   Đã xem: 367
Lời Chúa - Thứ Sáu - Lễ Đức Mẹ Sầu Bi

Lời Chúa - Thứ Sáu - Lễ Đức Mẹ Sầu Bi

 •   14/09/2023 11:03:03 PM
 •   Đã xem: 372

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây