Alleluia, alleluia! - Nếu anh em bị sỉ nhục vì danh Chúa Kitô, thì phúc cho anh em, vì Thánh Thần Chúa sẽ ngự trên anh em. - Alleluia.
Lời Chúa - Thứ Ba Tuần VII Mùa Thường Niên

Lời Chúa - Thứ Ba Tuần VII Mùa Thường Niên  

 •   24/02/2020 11:57:40 PM
 •   Đã xem: 12
Lời Chúa - Thứ Hai Tuần VII Mùa Thường Niên

Lời Chúa - Thứ Hai Tuần VII Mùa Thường Niên

 •   24/02/2020 12:55:08 AM
 •   Đã xem: 10
Lời Chúa -Chúa Nhật Tuần VII Mùa Thường Niên

Lời Chúa -Chúa Nhật Tuần VII Mùa Thường Niên

 •   22/02/2020 07:40:31 PM
 •   Đã xem: 14
Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần VI Mùa Thường Niên

Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần VI Mùa Thường Niên

 •   21/02/2020 01:09:59 AM
 •   Đã xem: 15
Lời Chúa - Thứ Năm Tuần VI Mùa Thường Niên

Lời Chúa - Thứ Năm Tuần VI Mùa Thường Niên

 •   19/02/2020 11:47:10 PM
 •   Đã xem: 17
Lời Chúa - Thứ Tư Tuần VI Mùa Thường Niên

Lời Chúa - Thứ Tư Tuần VI Mùa Thường Niên

 •   19/02/2020 12:26:19 AM
 •   Đã xem: 16
Lời Chúa -  Thứ Ba Tuần VI Mùa Thường Niên

Lời Chúa - Thứ Ba Tuần VI Mùa Thường Niên

 •   18/02/2020 12:52:00 AM
 •   Đã xem: 12
Lời Chúa - Thứ Hai Tuần VI Mùa Thường Niên

Lời Chúa - Thứ Hai Tuần VI Mùa Thường Niên

 •   16/02/2020 11:37:01 PM
 •   Đã xem: 18
Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần VI Mùa Thường Niên

Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần VI Mùa Thường Niên

 •   15/02/2020 03:09:53 PM
 •   Đã xem: 19
Lời Chúa - Thứ Bảy Tuần V Mùa Thường Niên

Lời Chúa - Thứ Bảy Tuần V Mùa Thường Niên

 •   14/02/2020 12:32:00 PM
 •   Đã xem: 16
Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần V Mùa Thường Niên

Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần V Mùa Thường Niên

 •   13/02/2020 11:30:05 PM
 •   Đã xem: 15
Lời Chúa - Thứ Năm Tuần V Mùa Thường Niên

Lời Chúa - Thứ Năm Tuần V Mùa Thường Niên

 •   13/02/2020 12:24:10 AM
 •   Đã xem: 17
Lời Chúa -  Thứ Tư Tuần V Mùa Thường Niên

Lời Chúa - Thứ Tư Tuần V Mùa Thường Niên

 •   12/02/2020 01:13:48 AM
 •   Đã xem: 20
Lời Chúa - Thứ Ba Tuần V Mùa Thường Niên

Lời Chúa - Thứ Ba Tuần V Mùa Thường Niên

 •   10/02/2020 11:39:10 PM
 •   Đã xem: 20
Lời Chúa -  Thứ Hai Tuần V Mùa Thường Niên

Lời Chúa - Thứ Hai Tuần V Mùa Thường Niên

 •   09/02/2020 11:48:03 PM
 •   Đã xem: 24
Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần V Mùa Thường Niên Năm A

Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần V Mùa Thường Niên Năm A

 •   08/02/2020 10:55:12 AM
 •   Đã xem: 30
Lời Chúa -Thứ Bảy Tuần IV Mùa Thường Niên

Lời Chúa -Thứ Bảy Tuần IV Mùa Thường Niên

 •   07/02/2020 02:05:50 PM
 •   Đã xem: 21
Lời Chúa -  Thứ Sáu Tuần IV Mùa Thường Niên

Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần IV Mùa Thường Niên

 •   07/02/2020 01:20:49 AM
 •   Đã xem: 20

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây