Alleluia, alleluia! - Nếu anh em bị sỉ nhục vì danh Chúa Kitô, thì phúc cho anh em, vì Thánh Thần Chúa sẽ ngự trên anh em. - Alleluia.
Lời Chúa - Thứ Tư Tuần XXIV Mùa Thường Niên

Lời Chúa - Thứ Tư Tuần XXIV Mùa Thường Niên  

 •   18/09/2019 03:12:55 AM
 •   Đã xem: 5
Lời Chúa - Thứ Hai Tuần XXIV Mùa Thường Niên

Lời Chúa - Thứ Hai Tuần XXIV Mùa Thường Niên

 •   16/09/2019 01:01:45 AM
 •   Đã xem: 11
Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần XXIV Mùa Thường Niên Năm C

Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần XXIV Mùa Thường Niên Năm C

 •   14/09/2019 05:26:42 PM
 •   Đã xem: 11
Lời Chúa - Lễ Suy Tôn Thánh Giá

Lời Chúa - Lễ Suy Tôn Thánh Giá

 •   13/09/2019 05:10:42 PM
 •   Đã xem: 8
Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần XXIII Mùa Thường Niên

Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần XXIII Mùa Thường Niên

 •   12/09/2019 10:22:57 PM
 •   Đã xem: 12
Lời Chúa - Thứ Năm Tuần XXIII Mùa Thường Niên

Lời Chúa - Thứ Năm Tuần XXIII Mùa Thường Niên

 •   11/09/2019 11:30:06 PM
 •   Đã xem: 11
Lời Chúa - Thứ Tư Tuần XXIII Mùa Thường Niên

Lời Chúa - Thứ Tư Tuần XXIII Mùa Thường Niên

 •   11/09/2019 02:15:08 AM
 •   Đã xem: 13
Lời Chúa - Thứ Ba Tuần XXIII Mùa Thường Niên

Lời Chúa - Thứ Ba Tuần XXIII Mùa Thường Niên

 •   10/09/2019 01:37:03 AM
 •   Đã xem: 15
Lời Chúa - Thứ Hai Tuần XXIII Mùa Thường Niên

Lời Chúa - Thứ Hai Tuần XXIII Mùa Thường Niên

 •   08/09/2019 11:18:23 PM
 •   Đã xem: 19
Lời Chúa - Thứ Bảy Tuần XXII Mùa Thường Niên

Lời Chúa - Thứ Bảy Tuần XXII Mùa Thường Niên

 •   06/09/2019 06:41:05 PM
 •   Đã xem: 17
Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần XXII Mùa Thường Niên

Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần XXII Mùa Thường Niên

 •   05/09/2019 11:07:53 PM
 •   Đã xem: 16
Lời Chúa - Thứ Năm Tuần XXII Mùa Thường Niên

Lời Chúa - Thứ Năm Tuần XXII Mùa Thường Niên

 •   04/09/2019 05:30:43 PM
 •   Đã xem: 19
Lời Chúa - Thứ Tư Tuần XXII Mùa Thường Niên

Lời Chúa - Thứ Tư Tuần XXII Mùa Thường Niên

 •   04/09/2019 01:55:45 AM
 •   Đã xem: 20
Lời Chúa - Thứ Ba Tuần XXII Mùa Thường Niên

Lời Chúa - Thứ Ba Tuần XXII Mùa Thường Niên

 •   02/09/2019 02:48:36 PM
 •   Đã xem: 23
Lời Chúa - Thứ Hai Tuần XXII Mùa Thường Niên

Lời Chúa - Thứ Hai Tuần XXII Mùa Thường Niên

 •   02/09/2019 02:26:45 AM
 •   Đã xem: 21
Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần XXII Mùa Thường Niên Năm C

Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần XXII Mùa Thường Niên Năm C

 •   31/08/2019 01:22:12 AM
 •   Đã xem: 24
Lời Chúa - Thứ Bảy Tuần XXI Mùa Thường Niên

Lời Chúa - Thứ Bảy Tuần XXI Mùa Thường Niên

 •   31/08/2019 01:02:49 AM
 •   Đã xem: 12
Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần XXI Mùa Thường Niên

Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần XXI Mùa Thường Niên

 •   30/08/2019 01:28:42 AM
 •   Đã xem: 19

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây