Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến, bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. - Alleluia.
Lời Chúa - Thứ Hai Tuần II Mùa Chay

Lời Chúa - Thứ Hai Tuần II Mùa Chay  

 •   18/03/2019 12:30:30 AM
 •   Đã xem: 6
Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần II Mùa Chay

Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần II Mùa Chay

 •   16/03/2019 06:54:56 PM
 •   Đã xem: 8
Lời Chúa - Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay

Lời Chúa - Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay

 •   15/03/2019 07:14:09 PM
 •   Đã xem: 8
Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay

Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay

 •   14/03/2019 09:40:06 PM
 •   Đã xem: 10
Lời Chúa - Thứ Năm Tuần I Mùa Chay

Lời Chúa - Thứ Năm Tuần I Mùa Chay

 •   13/03/2019 07:11:09 PM
 •   Đã xem: 11
Lời Chúa - Thứ Tư Tuần I Mùa Chay

Lời Chúa - Thứ Tư Tuần I Mùa Chay

 •   12/03/2019 07:15:24 PM
 •   Đã xem: 12
Lời Chúa - Thứ Ba Tuần I Mùa Chay

Lời Chúa - Thứ Ba Tuần I Mùa Chay

 •   11/03/2019 07:50:03 PM
 •   Đã xem: 14
Lời Chúa - Thứ Hai Tuần I Mùa Chay

Lời Chúa - Thứ Hai Tuần I Mùa Chay

 •   10/03/2019 10:14:37 PM
 •   Đã xem: 10
Lời Chúa - Thứ Bảy Sau Lễ Tro

Lời Chúa - Thứ Bảy Sau Lễ Tro

 •   09/03/2019 12:24:43 AM
 •   Đã xem: 16
Lời Chúa - Thứ Sáu Sau Lễ Tro

Lời Chúa - Thứ Sáu Sau Lễ Tro

 •   07/03/2019 07:01:18 PM
 •   Đã xem: 18
Lời Chúa - Thứ Năm Sau Lễ Tro

Lời Chúa - Thứ Năm Sau Lễ Tro

 •   07/03/2019 01:02:17 AM
 •   Đã xem: 16
Lời Chúa - Thứ Tư Lễ Tro

Lời Chúa - Thứ Tư Lễ Tro

 •   05/03/2019 07:30:18 PM
 •   Đã xem: 23
Lời Chúa - Thứ Ba Tuần VIII Mùa Thường Niên

Lời Chúa - Thứ Ba Tuần VIII Mùa Thường Niên

 •   04/03/2019 11:11:01 PM
 •   Đã xem: 16
Lời Chúa - Thứ Hai Tuần VIII Mùa Thường Niên

Lời Chúa - Thứ Hai Tuần VIII Mùa Thường Niên

 •   04/03/2019 01:14:11 AM
 •   Đã xem: 15
Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần VIII Mùa Thường

Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần VIII Mùa Thường

 •   02/03/2019 07:34:15 PM
 •   Đã xem: 18
Lời Chúa - Thứ Bảy Tuần VII Mùa Thường Niên

Lời Chúa - Thứ Bảy Tuần VII Mùa Thường Niên

 •   02/03/2019 02:23:05 AM
 •   Đã xem: 15
Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần VII Mùa Thường Niên

Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần VII Mùa Thường Niên

 •   28/02/2019 05:04:38 PM
 •   Đã xem: 18
Lời Chúa - Thứ Năm Tuần VII Mùa Thường Niên

Lời Chúa - Thứ Năm Tuần VII Mùa Thường Niên

 •   27/02/2019 06:14:05 PM
 •   Đã xem: 13
Lời Chúa - Thứ Tư Tuần VII Mùa Thường Niên

Lời Chúa - Thứ Tư Tuần VII Mùa Thường Niên

 •   26/02/2019 07:29:05 PM
 •   Đã xem: 17

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây