Alleluia, alleluia! - Nếu anh em bị sỉ nhục vì danh Chúa Kitô, thì phúc cho anh em, vì Thánh Thần Chúa sẽ ngự trên anh em. - Alleluia.
Phụ Trách Phụng Vụ - Chúa Nhật 34 Thường Niên Năm C

Phụ Trách Phụng Vụ - Chúa Nhật 34 Thường Niên Năm C

 •   29/11/2019 12:40:43 AM
 •   Đã xem: 55
Phụ Trách Phụng Vụ - Chúa Nhật 33 Thường Niên Năm C

Phụ Trách Phụng Vụ - Chúa Nhật 33 Thường Niên Năm C

 •   20/11/2019 03:24:53 AM
 •   Đã xem: 61
Phụ Trách Phụng Vụ - Chúa Nhật 32 Thường Niên Năm C

Phụ Trách Phụng Vụ - Chúa Nhật 32 Thường Niên Năm C

 •   14/11/2019 02:40:19 PM
 •   Đã xem: 45
Phụ Trách Phụng Vụ - Chúa Nhật 31 Thường Niên Năm C

Phụ Trách Phụng Vụ - Chúa Nhật 31 Thường Niên Năm C

 •   07/11/2019 03:35:42 PM
 •   Đã xem: 51
Phụ Trách Phụng Vụ - Chúa Nhật 30 Mùa TN

Phụ Trách Phụng Vụ - Chúa Nhật 30 Mùa TN

 •   28/10/2019 02:50:03 PM
 •   Đã xem: 58
Phụ Trách Phụng Vụ - Chúa Nhật 29 Thường Niên Năm C

Phụ Trách Phụng Vụ - Chúa Nhật 29 Thường Niên Năm C

 •   23/10/2019 12:00:11 AM
 •   Đã xem: 54
Phụ Trách Phụng Vụ -Chúa Nhật 28 Thường Niên Năm C

Phụ Trách Phụng Vụ -Chúa Nhật 28 Thường Niên Năm C

 •   12/10/2019 06:51:36 PM
 •   Đã xem: 50
Phụ Trách Phụng Vụ - Chúa Nhật 26 Thường Niên Năm C

Phụ Trách Phụng Vụ - Chúa Nhật 26 Thường Niên Năm C

 •   28/09/2019 01:33:39 AM
 •   Đã xem: 66
hinhh phung vu

Phụ Trách Phụng Vụ - Chúa Nhật 25 Thường Niên Năm C

 •   21/09/2019 02:06:47 PM
 •   Đã xem: 64
Phụ Trách Phụng Vụ - Chúa Nhật 24 Thường Niên Năm C

Phụ Trách Phụng Vụ - Chúa Nhật 24 Thường Niên Năm C

 •   12/09/2019 10:45:46 PM
 •   Đã xem: 65
Phụ Trách Phụng Vụ - Chúa Nhật 23 Thường Niên Năm C

Phụ Trách Phụng Vụ - Chúa Nhật 23 Thường Niên Năm C

 •   06/09/2019 10:12:26 PM
 •   Đã xem: 58
Phụ Trách Phụng Vụ - Chúa Nhật 22 Thường Niên Năm C

Phụ Trách Phụng Vụ - Chúa Nhật 22 Thường Niên Năm C

 •   31/08/2019 01:16:13 AM
 •   Đã xem: 86
Phụ Trách Phụng Vụ - Chúa Nhật 21 Thường Niên Năm C

Phụ Trách Phụng Vụ - Chúa Nhật 21 Thường Niên Năm C

 •   23/08/2019 11:16:50 PM
 •   Đã xem: 65
Phụ Trách Phụng Vụ - Chúa Nhật 20 Thường Niên Năm C

Phụ Trách Phụng Vụ - Chúa Nhật 20 Thường Niên Năm C

 •   16/08/2019 05:12:30 PM
 •   Đã xem: 64
Phụ Trách Phụng Vụ - Chúa Nhật 19 Thường Niên Năm C

Phụ Trách Phụng Vụ - Chúa Nhật 19 Thường Niên Năm C

 •   08/08/2019 09:50:02 PM
 •   Đã xem: 82
Phụ Trách Phụng Vụ - Chúa Nhật 18 Thường Niên Năm C

Phụ Trách Phụng Vụ - Chúa Nhật 18 Thường Niên Năm C

 •   03/08/2019 01:17:43 AM
 •   Đã xem: 84
Phụ Trách Phụng Vụ - Chúa Nhật 16 Thường Niên Năm C

Phụ Trách Phụng Vụ - Chúa Nhật 16 Thường Niên Năm C

 •   20/07/2019 12:44:36 AM
 •   Đã xem: 111

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây