Alleluia, alleluia! - Ta là sự sáng thế gian, ai theo ta sẽ đuơc ánh sáng ban sự sống. - Alleluias
Phụ Trách Phụng Vụ - Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm A

Phụ Trách Phụng Vụ - Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm A

  •   28/02/2020 10:59:29 PM
  •   Đã xem: 382
Phụ Trách Phụng Vụ - Chúa Nhật 6 Thường Niên Năm A

Phụ Trách Phụng Vụ - Chúa Nhật 6 Thường Niên Năm A

  •   15/02/2020 12:19:32 AM
  •   Đã xem: 355
Phụ Trách Phụng Vụ - Chúa Nhật 5 Thường Niên Năm A

Phụ Trách Phụng Vụ - Chúa Nhật 5 Thường Niên Năm A

  •   07/02/2020 12:10:10 PM
  •   Đã xem: 358
Phụ Trách Phụng Vụ - Chúa Nhật 3 Thường Niên Năm A

Phụ Trách Phụng Vụ - Chúa Nhật 3 Thường Niên Năm A

  •   24/01/2020 01:37:35 PM
  •   Đã xem: 364
Phụ Trách Phụng Vụ - Chúa Nhật II Thường Niên Năm A

Phụ Trách Phụng Vụ - Chúa Nhật II Thường Niên Năm A

  •   17/01/2020 03:54:03 PM
  •   Đã xem: 314
Phụ Trách Phụng Vụ - Chúa Nhật 34 Thường Niên Năm C

Phụ Trách Phụng Vụ - Chúa Nhật 34 Thường Niên Năm C

  •   29/11/2019 12:40:43 AM
  •   Đã xem: 322
Phụ Trách Phụng Vụ - Chúa Nhật 33 Thường Niên Năm C

Phụ Trách Phụng Vụ - Chúa Nhật 33 Thường Niên Năm C

  •   20/11/2019 03:24:53 AM
  •   Đã xem: 385
Phụ Trách Phụng Vụ - Chúa Nhật 32 Thường Niên Năm C

Phụ Trách Phụng Vụ - Chúa Nhật 32 Thường Niên Năm C

  •   14/11/2019 02:40:19 PM
  •   Đã xem: 547
Phụ Trách Phụng Vụ - Chúa Nhật 31 Thường Niên Năm C

Phụ Trách Phụng Vụ - Chúa Nhật 31 Thường Niên Năm C

  •   07/11/2019 03:35:42 PM
  •   Đã xem: 441
Phụ Trách Phụng Vụ - Chúa Nhật 30 Mùa TN

Phụ Trách Phụng Vụ - Chúa Nhật 30 Mùa TN

  •   28/10/2019 02:50:03 PM
  •   Đã xem: 407
Phụ Trách Phụng Vụ - Chúa Nhật 29 Thường Niên Năm C

Phụ Trách Phụng Vụ - Chúa Nhật 29 Thường Niên Năm C

  •   23/10/2019 12:00:11 AM
  •   Đã xem: 401
Phụ Trách Phụng Vụ -Chúa Nhật 28 Thường Niên Năm C

Phụ Trách Phụng Vụ -Chúa Nhật 28 Thường Niên Năm C

  •   12/10/2019 06:51:36 PM
  •   Đã xem: 356
Phụ Trách Phụng Vụ - Chúa Nhật 26 Thường Niên Năm C

Phụ Trách Phụng Vụ - Chúa Nhật 26 Thường Niên Năm C

  •   28/09/2019 01:33:39 AM
  •   Đã xem: 364
hinhh phung vu

Phụ Trách Phụng Vụ - Chúa Nhật 25 Thường Niên Năm C

  •   21/09/2019 02:06:47 PM
  •   Đã xem: 376
Phụ Trách Phụng Vụ - Chúa Nhật 24 Thường Niên Năm C

Phụ Trách Phụng Vụ - Chúa Nhật 24 Thường Niên Năm C

  •   12/09/2019 10:45:46 PM
  •   Đã xem: 364
Phụ Trách Phụng Vụ - Chúa Nhật 23 Thường Niên Năm C

Phụ Trách Phụng Vụ - Chúa Nhật 23 Thường Niên Năm C

  •   06/09/2019 10:12:26 PM
  •   Đã xem: 408

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây