Alleluia, alleluia! - Ta là sự sáng thế gian, ai theo ta sẽ đuơc ánh sáng ban sự sống. - Alleluias

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 05/2024

Thứ hai - 22/04/2024 22:38
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 05/2024
THÁNG NĂM
THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ


“Các tín hữu hãy nhớ rằng, lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến Mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của Mẹ.” (GH 67)

01.5             Thứ Tư. Thánh Giuse Thợ (Tr). Cv 15,1-6; Ga 15,1-8.
                   [hay lễ về thánh Giuse: St 1,26 – 2,3
                   (Cl 3,14-15.17.23-24); Mt 13,54-58]. NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG.
02.5             Thứ Năm đầu tháng. Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh.
                   Lễ nhớ. Cv 15,7-21; Ga 15,9-11.
03.5             Thứ Sáu đầu tháng. THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ,
                   TÔNG ĐỒ. Lễ kính. 1Cr 15,1-8 ; Ga 14,6-14.
04.5             Thứ Bảy đầu tháng. Cv 16,1-10; Ga 15,18-21.
05.5             CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần II.
                   Cv 10,25-26.34-35.44-48; 1Ga 4,7-10; Ga 15,9-17.
06.5             Thứ Hai. Cv 16,11-15; Ga 15,26—16,4a.
07.5             Thứ Ba. Cv 16,22-34; Ga 16,5-11.
08.5             Thứ Tư. Cv 17,15.22-18,1; Ga 16,12-15.
09.5             Thứ Năm. Cv 18,1-8; Ga 16,16-20.
10.5             Thứ Sáu. Cv 18,9-18; Ga 16,20-23a.
11.5             Thứ Bảy. Cv 18,23-28; Ga 16,23b-28.
                   Tr      Ban Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THĂNG THIÊN.
                   Các bài đọc: lấy ở Thánh Lễ chính ngày.
12.5             CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH. CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ trọng.
                   Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 1,1-11; Ep 1,17-23
                   (Ep 4,1-13 hay Ep 4,1-7.11-13); Mc 16,15-20.
                   NGÀY QUỐC TẾ TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI.

13.5             Thứ Hai. Thánh vịnh tuần III. Đức Mẹ Fatima (Tr).
                   Cv 19,1-8; Ga 16,29-33 (hay lễ về Đức Mẹ: Is 61,9-11; Lc 11, 27-28).
14.5             Thứ Ba. THÁNH MATTHIA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
                   Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17.
15.5             Thứ Tư. Cv 20,28-38; Ga 17,11b-19.

16.5             Thứ Năm. Cv 22,30; 23,6-11; Ga 17,20-26.
17.5             Thứ Sáu. Cv 25,13b-21; Ga 21,15-19.
18.5             Thứ Bảy. Thánh Gioan I, giáo hoàng, tử đạo (Đ).
                   Cv 28,16-20.30-31; Ga 21,20-25.
                   Đ       Ban Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG.
                   St 11,1-9 (Xh 19,3-8a.16-20b hay Ed 37,1-14 hay Ge 3,1-5);
                   Rm 8,22-27; Ga 7,37-39.
19.5             CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Lễ trọng.
                   Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13
                   (hay Gl 5,16-25); Ga 20,19-23 (hay Ga 15,26-27; 16,12-15).
                   Đọc hay hát Ca tiếp liên.
MÙA THƯỜNG NIÊN (Sau Phục Sinh)
20.5             Thứ Hai. Tuần VII Thường niên. Thánh vịnh tuần III.
                   Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh. Lễ nhớ. St 3,9-15.20
                   (Cv 1,12-14); Ga 19,25-34.
21.5             Thứ Ba. Thánh Christôphôrô Magallanes, linh mục,
                   và các bạn, tử đạo (Đ). Gc 4,1-10; Mc 9,30-37.
22.5             Thứ Tư. Thánh Rita Cascia, nữ tu (Tr). Gc 4,13-17; Mc 9,38-40.
23.5             Thứ Năm. Gc 5,1-6; Mc 9,41-50.
24.5             Thứ Sáu. Gc 5,9-12; Mc 10,1-12.
25.5             Thứ Bảy. Thánh Bêđa khả kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
                   Thánh Grêgôriô VII, giáo hoàng (Tr).
                   Thánh Maria Magdalêna Pazzi, trinh nữ (Tr). Gc 5,13-20; Mc 10,13-16.
26.5             CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN. CHÚA BA NGÔI. Lễ trọng.
                   Đnl 4,32-34.39-40; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20.
27.5             Thứ Hai. Thánh vịnh tuần IV. Thánh Augustinô Cantuariô,
                   giám mục (Tr). 1Pr 1,3-9; Mc 10,17-27.
28.5             Thứ Ba. 1Pr 1,10-16; Mc 10,28-31.
29.5             Thứ Tư. Thánh Phaolô VI, Giáo hoàng (Tr). 1Pr 1,18 -25; Mc 10,32-45.
30.5             Thứ Năm. 1Pr 2,2-5.9-12; Mc 10,46-52.
31.5             Thứ Sáu. ĐỨC BÀ THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABETH. Lễ kính.
                    Xp 3,14-18a (hay Rm 12,9-16b); Lc 1,39-56.
 

Nguồn tin: GXTM

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây